PŘÍRODNÍ KOUPACÍ JEZERA

bez chemie, čerpadel a filtrace

Vodní zázrak❤️


      Když jsem zjistil, že můžu mít doma na zahradě (což jsem nevěděl) čistou a zdravou vodu ke koupaní a radováni se všech přítomných bytostí, bez použití elektřiny, chemikálií, emělých filtrů a čerpadel, hned jsem si jedno postavil, abych zjistil jestli je to pravda. 

Když jsem si ověřil že to pravda je, začal jsem stavět i ostatním. 

Každá voda obsahuje více či méně živin, potřebných pro růst vodních rostlin, včetně řas. Je-li živin příliš mnoho, voda se zakalí a vše v ní poroste hustým řasovým kobercem. Řešením je nechat vodní a pobřežní rostliny odebrat z vody tyto živiny pro svůj vlastní růst. Horská jezera jsou křišťálově čistá, protože neobsahují dostatek živin pro růst čehokoliv a jsou celoročně velmi studená. Naše velké rybníky a přehrady jsou zase v létě plné řas a sinic, protože obsahují obrovské množství živin spáchlých z polí a cest a nepoměrně malé množství pobřežní vegetace nebo mokřadů, jež by automaticky plnily čistící úlohu ( jsou nahrazené betonovými břehy, plážemi, atd. ). Ideální přírodní rybník či jezero má vyvážený poměr čisté vodní plochy a tzv. regenerační zóny, tedy plochy s mělkou vodou, která je zarostlá vodními, bahenními a vlhkomilnými rostlinami.

Přiroda ve své moudrosti tyto ozdravné čistící místa neustále znovu a znovu vytváří. a člověk nerozumný s velkými náklady tyto místa znovu a znovu prohlubuje a ničí (“čištění” prohlubování koryt řek a potoků). 


O jezírku

V dobře navrženém přírodním jezírku panuje přirozená rovnováha. Přírodní jezírka lze postavit téměř všude, i v prudkém kopci.

O čištění vody se stará dostatečně velká mělká část, hluboká do čtyřiceti centimetrů, osázená vodními a bahenními rostlinami, jako jsou například orobince, rákosy atd.

Koupací část by měla být pak hluboká alespoň dva metry. Celková plocha jezírka musí být minimálně 60 m², ale ideální je 80 a více m². Aby si příroda sama poradila, potřebuje holt prostor. Menší jezírko bude sice také plné života, ale nebude už příliš ke koupání.

Tohle je teorie. ale musíte tam být. sedět u vody a vnímat jí. Všimnout si všech živočichů, jak se chovají, jak jsou provázáni s ostatními, s rostlinami, s jejich květy, s větrem. Že neexistuje predátor, jen plynutí Života. A možná si začneme uvědomovat že jsme tady správně a že všichni a vše je spojeno a je jedním. 

Portfolio